Džiugu apie „Fewa ežeras” skaityti Lietuvos spaudoje. Kultūros ir politikos žurnalo „Lūžis” šeštajame numeryje – VDA dėstytojo dr. Kasparo Pociaus mintys apie parodą ir taip trūkstamą solidarumą su platesniu pasauliu.

Žurnalą gali rasti Narvesen kioskuose ir didelėse Maximose.

„Andriaus Mažeikos fotografijose matome emancipuotos sąmonės siekį pamatyti tuos veidus, tuos kūnus, tas figūras ir jų foną. Visa tai – pasaulis. Pasaulis, kurame turim galiausiai atsidurti. Pasaulis be iliuzijų, bet vis dar tylus. Liūdnas. Be galo liūdnas ir susimąstęs. Nes jam reikia mūsų. Jam reikia valingo veiksmo, pasipriešinimo išnaudojimui ir neteisingumui, pasipriešinimo šeimininkui.”

Puiki, deja paskutinė, proga pamatyti parodą – rytoj parodos erdvėje vyksianti diskusija su dr. Kasparu Pocium ir tapytoja Ara Radvile.